afiszowany


afiszowany
[афішовани]
adj
афішований

Słownik polsko-ukraiński. 2014.